MITTAUS

Toimin Suomen Vinttikoiraliiton virallisena mittaajana. Kun sinulle tulee tarve saada koirasi mitattua, voit ottaa yhteyttä ja pyytää koirasi mittausta. Huomioi se, että mittauksen suorittaa aina kaksi mittaajaa, joten saattaa kulua aikaa, ennen kuin saadaan sovittua sopiva aika jokaiselle osapuolelle. Ole siis ajoissa liikkeellä asiasi kanssa.

Vinttikoirakokeisiin osallistuvista roduista mitattaviin kuuluvat italianvinttikoira ja whippet. Mittaus voidaan aloittaa, kun koira on rauhallinen. Koiran säkäkorkeus mitataan koiran sä`än kohdalta lapaluiden ylimmästä kohdasta. Mikäli koiran selkäranka on mittausta häiritsevästi lapaluiden ylintä kohtaa korkeammalla, voidaan koiran kaulaa "auttaa" alaspäin kuitenkin korkeintaan niin, että niskalinja ei saa mennä lapaluiden ylimmän kohdan alapuolelle.

Koira voidaan mitata aikaisintaan kun se täyttää vuoden (12kk), ja kaikki koirat on uusintamitattava ennen seuraavan kilpailukauden alkua, kun koira on jo täyttänyt kaksi (2) vuotta (aikaisintaan sinä päivänä, kun koira täyttää kaksi (2) vuotta). Kilpailukausi on kalenterivuosi, joka alkaa koirakohtaisesti ensimmäisestä kokeesta ko. kaudella/tulevilla kausilla. Koira ei voi osallistua kokeeseen, jos uusintamittausta ei ole suoritettu.

Saapuessasi mittaukseen, huolehdi siitä, että koirasi on tehnyt tarpeensa ja se on sellaisessa kunnossa, että se kykenee seisomaan normaalisti paikallaan mittauksen ajan. Koiran tulee olla mittauksen aikana rauhallinen. Koira mitataan molempien mittaajien toimesta useaan kertaan, joten tilaisuus kestää jonkin aikaa koiran käytöksestä riippuen. 

Ylikorkeaksi katsotaan:

  • italianvinttikoira, jonka säkäkorkeus on yli 38 cm
  • whippeturos, jonka säkäkorkeus on yli 51 cm
  • whippetnarttu, jonka säkäkorkeus on yli 48 cm

http://www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/kilpailuttajalle/kilpailukirjan-hakeminen

Varaa mukaasi:

  • Kilpailukirja-anomus”-lomake ja täytä siihen kaikki tarvittavat tiedot jo kotona etukäteen ja ALLEKIRJOITA kaikki kohdat, joita pyydetään.
  • Rekisteripaperit
  • Uusintamittaukseen lisäksi kilpailukirja

HUOMIO!! En ota vastaan kotiini kiimaisia narttuja, tarttuvia tauteja sairastavia tai loistartunnan saaneita koiria enkä agressiivisesti käyttäytyviä koiria. Älä ulkoiluta koiraasi pihallamme tai pihatiellämme ja kerää mahdolliset jätöset pois.