ALUEKOULUTTAJALTA OPPIA

Aluekouluttajana minut on perehdytetty Kennelliiton toimesta moninaisten koulutuskokonaisuuksien vetämiseen. Aluekouluttajien toimesta eri kennelpiireissä ympäri Suomea kurssitetaan vuosittain tuhansia uusia koiraihmisiä. Aluekouluttajana vastaan kasvattajan perus- ja jatkokursseista, koetoimitsijakoulutuksen peruskurssista, ylituomarien peruskurssista, tunnistusmerkitsijän peruskurssista sekä ulkomuototuomareiden alkeiskurssin järjestelyistä. Lisäksi pidän luentoja kasvattamiseen ja koirien pitoon liittyvistä aiheista yhdistyksille ja kerhoille. Luennot toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaisesti heidän tiloissaan. Luennoista veloitetaan kilometrikorvaus sekä mahdollinen päiväraha.

KASVATTAJAN PERUSKURSSI
Kasvattajan peruskurssin tavoitteena on yleisen koiratietouden lisääminen mm. koiran terveydestä, perinnöllisyydestä sekä jalostuksen perusteista, perustiedon jakaminen aloittelevalle koirankasvattajalle, koirankasvatukseen liittyvän tiedon antaminen myös urosten omistajille ja muille asiasta kiinnostuneille, kennelnimen anomisen mahdollistaminen, valmiuksien antaminen kasvattajan jatkokurssille osallistumiseen. Kurssille osallistujan alaikäraja on 15 vuotta, siten että osallistuja täyttää viimeistään kurssivuonna vaadittavat 15 vuotta. Kurssiohjelman painopisteet ovat koiran luonteessa, rakenteessa ja terveydessä sekä näiden merkityksessä kasvatuksessa, perinnöllisyyden perusteissa ja merkityksessä kasvatustoiminnassa, synnytysksessä ja pentueen hoidossa sekä kasvatukseen liittyvissä säännöissä ja määräyksissä.

KASVATTAJAN JATKOKURSSI
Kasvattajan jatkokurssille voi osallistua suoritettuaan kasvattajan peruskurssin hyväksytysti. Parhaimman hyödyn kurssista saa, jos osallistujalla on jo kokemusta koirien kasvatukseen liittyvistä asioista. Kasvattajan jatkokurssi on pääsyvaatimus ulkomuototuomarikoulutukseen pyrkiville. Kasvattajan jatkokurssin tavoitteena on lisätä koirankasvatuksen vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta, syventää kasvattajan tietämystä perinnöllisyydestä ja jalostuksen periaatteista, perehdyttää kasvattaja koiran luonteen arviointiin ja tuoda esille sen merkitystä koiranjalostuksessa, antaa tietoa kennelin perustamiseen liittyvistä asioista ja tuoda esille koiranjalostuksen ajankohtaisia aiheita. Kurssiohjelman painopisteet ovat eäinsuojelulaissa, kennelin perustamisessa, kirjanpidossa ja arvonlisäverossa, kennelin toiminnan suunnittelussa, koiran jalostuksessa ja koiran luonteen jalostuksessa sekä jalostuksen tavoiteohjelmassa.

KOETOIMITSIJAN PERUSKURSSI
Kennelliiton toiminnan piiriin kuuluu noin 70 erilaista koe- ja kilpailumuotoa aina agility- ja koiratanssikilpailuista suureen joukkoon erilaisia metsästyskoira- ja palveluskoirakokeita. Koetoimitsija1 -kurssilla opitaan koetoimitsijan perustaidot. Kurssilla perehdytään kokeen järjestämiseen A:sta Ö:hön, eli miten koe anotaan, mitä asioita pitää ottaa huomioon, mitä käytännön toimia pitää tehdä ja mitä koepäivänä tulee tehdä, jotta koirien tulokset saadaan asianmukaisesti kirjoihin ja kansiin. Koetoimitsijakurssille kannattaa hakeutua, jos on harrastanut jotain tiettyä koemuotoa ja on kiinnostunut kehittämään omaa osaamistaan ja harrastusta. Kurssille hakevan on oltava Kennelliiton jäsen. Koetoimitsija1- kurssilla kurssin suorittanut voi hakeutua lajikohtaiselle Koetoimitsija2- kurssille, jonka suorittanut saa koetoimitsijan pätevyyden. Koemuodosta riippuen kennelpiiri, Suomen Agilityliitto, Suomen Palveluskoiraliitto tai Suomen Vinttikoiraliitto myöntää koulutuksen suorittaneelle pätevyyden, jolloin hän saa kerrallaan viisi vuotta voimassaolevan koetoimitsija pätevyyden.

YLITUOMARIN PERUSKOULUTUS
Kokeen ylituomari on oman koelajinsa asiantuntija ja auktoriteetti. Hänen näkemystään koiran työskentelystä arvostetaan ja sitä hyödynnetään muun muassa yksilön perittyjen käyttöominaisuuksien arviointiin jalostuksessa. Ylituomari on Kennelliiton arvostettu luottamushenkilö. Ylituomarikurssille kannattaa hakeutua, jos on kokenut oman koemuotonsa harrastaja ja kiinnostunut kehittämään koemuotoaan. Ylituomareita on tällä hetkellä Suomessa noin 1500. Voidaksemme turvata monimuotoisen harrastuksen eri koelajeissa jatkossakin, haluamme joukkoomme mukaan lisää vahvan kokemuksen omaavia henkilöitä. Ylituomarikurssille hakeutuvalla on oltava koetoimitsijapätevyys ja hänen on oltava Kennelliiton jäsen. Kennelliiton jäsenyhdistys esittää hakijaa kurssille, ja siihen tarvitaan myös hakijan vakituisen asuinpaikan kennelpiirin puolto. Koulutus koostuu kahdesta osasta, peruskoulutuksesta ja lajikohtaisesta erikoistumiskoulutuksesta.

TUNNISTUSMERKITSIJÄKOULUTUS
Vuonna 2009 rekisteröintimääräykset muuttuivat siten, että tunnistusmerkintä tuli pakolliseksi pennuille ennen pentueen rekisteröintiä sekä pentueen vanhemmille. Tunnistusmerkitsijäkoulutus antaa perustiedot ja -taidot mikrosirumerkinnästä, oikeuttaa kokelaan tekemään harjoitusmerkintöjä ja mahdollistaa kokelaalle myönnettävän oikeuden toimia Kennelliiton hyväksymänä mikrosirumerkitsijänä.

LUENNOT
Pidän luentoja yhdistyksille ja koirakerhoille oman osaamisalueeni aiheista. Muista varata luennot ajoissa.

LÄHDE: http://www.kennelliitto.fi