Jalostustarkastus

Villakoirien jalostustarkastuksen voi tehdä vain suomalainen kasvattajatuomari. Jalostustarkastus koskee samat jääviyssäännöt mitä näyttelyissäkin sovelletaan. Jalostustarkastuksen voi järjestää pääkerho, paikallisosasto tai yksityishenkilö joka ottaa suoraan yhteyttä tuomariin ja sopii käytännön järjestelyistä.

Tuomari voi periä halutessaan kulukorvausta joka sovitaan osapuolten kesken tapauskohtaisesti.

Jalostustarkastuslomakkeita voi tilata Jaana Rinkiseltä
jaana.rinkinen@gmail.com tai puh. 0400 842 667.

Lomake on sähköinen numeroitu .pdf -tiedosto, joka tulostetaan ennen tarkastukseen menoa. Tuomari täyttää lomakkeen jalostustarkastuksen yhteydessä, ja tuomarin allekirjoittama lomake toimitetaan sähköpostin liitteenä SVK:lle osoitteeseen jaana.rinkinen@gmail.com skannauksena tai valokuvana.

Yhdistys voi halutessaan julkaista tuloksen sekä Puudelissa että yhdistyksen internetsivustolla.

Jalostustarkastuksen voi suorittaa koiralle vain kerran ja koiran on oltava tunnistusmerkitty. Mukaan tarkastukseen on otettava rekisterikirja.

Jalostustarkastuksessa voidaan hyväksyä vain terverakenteisia ja hyväluonteisia koiria joilla ei ole hylkääviä virheitä ja jotka periaatteessa voitaisiin palkita näyttelyssä. Koiran ei tarvitse olla näyttelytrimmauksessa mutta karvaa on oltava sen verran että turkin laatu voidaan arvostella.

Hyväksytty jalostustarkastuslausunto vastaa näyttelytulosta pentulistalla.


Lähde: