KENNELNEUVOJA APUNASI

Olen Sanna Koponen Naantalista. Toimin Suomen Kennelliiton valtuuttamana ja kouluttamana kennelneuvojana sekä Varsinais-Suomen Kennelpiirin Aluekouluttajana. Toimin yhteistyössä kennelpiirin, aluekouluttajien ja eläinsuojeluvalvojien kanssa Suomen Kennelliiton alaisuudessa.
Tavoitat minut puhelimitse numerosta +358 44 0230969 tai spostilla osoitteesta sanna@teamtruckers.info.

KENNELNEUVOJA OPASTAA KOIRIEN OMISTAJIA JA KASVATTAJIA

Kennelneuvojana olen vaitiolovelvollinen ja kaikki kennelneuvontaan liittyvät asiat ovat täysin luottamuksellisia. Epäilyissä eläinsuojelurikkomuksissa/-rikoksissa tai muissa sellaisissa tilanteissa, joissa apu saattaa olla tarpeen, otan yhteyttä viranomaisiin. Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa koiriin liittyvissä asioissa ja mahdollisissa ongelmissa. Pyrin auttamaan parhaan kykyni mukaan jokaista yhteyttä ottanutta henkilöä.

Työtäni ovat pääasiassa kennelkäynnit Kennelliiton jäsenten luokse. Jokaisesta käynnistä täytetään kirjallinen raportti joka luovutetaan kasvattajalle tai yksittäisen koiran omistajalle ja siitä lähetetään kopio Kennelliittoon. Käynnin aikana   tarkastetaan koirat, niiden tilat ja koiriin liittyvät paperit. Ne kannattaakin pitää järjestyksessä, niin käynnit eivät veny kohtuuttoman pitkiksi. Tarkoitus ei ole häiritä ketään yhtään pidempään kuin on välttämätöntä.

En ilmoita kennelkäynnistä etukäteen. Käyntipyyntöjä kennelneuvojalle voi tulla monelta taholta, poliisilta, valvontaeläinlääkäriltä, eläinsuojeluvalvojalta, kennelliitosta, kennelpiiristä tai yksityishenkilöltä. Kennelneuvoja voi tehdä myös käynnin ilman pyyntöä ja voit myös pyytää itse kennelneuvojan käymään. Kasvattaja voi pitää raporttia todistuksena siitä, että Kennelliiton valtuuttama henkilö on tarkastanut kennelin toiminnan. Kennelkäynti vaaditaan mm. anottaessa Vuolasvirtapalkintoa Kennelliitosta. Pyytäessäsi itse käyntiä, sinulta veloitetaan kilometrikorvaus.

Pyytäessäsi itse kennelkäyntiä, voit nopeuttaa käynnin kestoa seuraavin toimin:

 1. Ota valmiiksi esiin koirien rekisteritodistukset ja rokotustodistukset
 2. Ota valmiiksi esiin kauppasopimukset, sijoitussopimukset ja muut sopimukset
 3. Ota valmiiksi esiin kennelpäiväkirja, josta käy ilmi kaikki tarpeellinen (mm. kiimat, astutukset, synnytykset, lääkitykset, madotukset, rokototukset, yksilölliset ruokinta- ja hoito-ohjeet)
 4. Ota valmiiksi esiin pelastussuunnitelma
 5. Varaudu esittämään ensiaputarpeet
 6. Varaudu esittämään ruokien säilytys
 7. Varaudu esittämään ulkotarhat, kopit ja muut koirien tilat
 8. Varaudu kertomaan naapurustosta
 9. Varaudu kertomaan jätehuollosta
 10. Varaudu esittelemään pennutustilat ja tarvikkeet
 11. Varaudu kertomaan eristystiloista ja niiden käytöstä
 12. Varaudu siihen, että koirilta luetaan sirut (koirat hallinnassa) ja koirien kunto/luonne katsastetaan

Käyntien lisäksi tuon alueeni koiraharrastajien tietoon koiranpitoa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Pyrin muokkaamaan koirattomien ihmisten asenteita suvaitsevaisemmiksi ja nostamaan koirien arvostusta yhteiskunnassa tärkeänä osana sitä. Pidän pyydettäessä luentoja kennelneuvonnan piiriin liittyvistä asioista.